Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων – εσωτερικές επιθεωρήσεις και εξειδίκευση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012

Περιγραφή:

Το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με βάση το πρότυπο ISO 15189.

Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για επιμέρους θέματα που αφορούν στην διαπίστευση και χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του προτύπου.

Τέλος, περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας οριζόντιων και κάθετων εσωτερικών επιθεωρήσεων του Συστήματος Ποιότητας

Διάρκεια : 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπευθύνους Ποιότητας, Τεχνικούς Υπευθύνους, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων κατά ISO 15189 καθώς και σε Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό Κλινικών Εργαστηρίων.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου:

1η ημέρα

 • Εισαγωγή
 • Η έννοια της Διαπίστευσης
 • Λειτουργία Εθνικού Συστήματος
 • Η λειτουργία της Διαπίστευσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • ISO 15189: Απαιτήσεις για τη Διοίκηση
 • ISO 15189: Τεχνικές Απαιτήσεις
 • Πρακτικές Ασκήσεις Ερμηνείας των απαιτήσεων του ISO 15189

2η ημέρα

 • Κανονισμοί και Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ε.ΣΥ.Δ.
 • Εξετάσεις παρά τη κλίνη – Point of Care Testing (POCT)
 • Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Ποιότητας ISO 15189
 • Πρακτικές Ασκήσεις ερμηνείας των απαιτήσεων του ISO 15189
 • Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργίας Checklist Επιθεώρησης
 • Πρακτικές Ασκήσεις  Αναγνώρισης – Καταγραφής Μη Συμμορφώσεων
 • Εξέταση με ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός Λογαριασμού:  EUROBANK 0026 0033 23 0200313284 )
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail  [email protected]

 

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ