Πιστοποίηση της winbank της Τράπεζας Πειραιώς κατά ISO 9001:2015 με την υποστήριξη της PRIORITY

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η πιστοποίηση αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς στην πιο πρόσφατη έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.
Με την αναβάθμιση, η winbank έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συντονισμένη διαχείριση εσωτερικών αλλαγών, στην ταυτοποίηση και διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών καθώς και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας.
Για την υποστήριξη της αναβάθμισης των διαδικασιών, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς εμπιστεύθηκε για μια ακόμα φορά τους έμπειρους συμβούλους της PRIORITY.
H επιθεώρηση και πιστοποίηση της winbank της Τράπεζας Πειραιώς πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Επιθεώρησης, Πιστοποίησης & Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ