Πανεπιστήμιο Πατρών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο εφαρμογής Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ στα στελέχη του Πανεπιστημίου Πατρών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διήρκεσε 5 ημέρες και κάλυψε θεματικές ενότητες σχετικά με την εφαρμογή των Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ 2007-2013.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ