Οι υπηρεσίες tattooing τυποποιούνται

Τα τατουάζ είναι μια συνεχώς αυξανομένη τάση με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Ωστόσο το tattooing εμπεριέχει κίνδυνους μολύνσεων, δεδομένου ότι οι βελόνες που χρησιμοποιούνται μπορεί να προκαλέσουν στο δέρμα επιφανειακές πληγές, ανάλογα με το μέγεθος του τατουάζ και να έχουν επαφή με αίμα.

Προκειμένου να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τυχόν κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες τατουάζ πρέπει να λειτουργούν σωστά και να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις υγιεινής.

Ως εκ τούτου η CEN (η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή Tυποποίησης) σχημάτισε  ειδική τεχνική επιτροπή έργου προκειμένου να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για τον καθορισμό των ειδικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την υγιεινή εκτέλεση των τατουάζ, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που σχετίζονται με την περιγραφή της εργασίας, την κατάρτιση, την προσωπική υγιεινή, επιτήρηση, τις εγκαταστάσεις, καθώς και οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση του εξοπλισμού.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ