Νέο σύστημα με αστέρια για τα ξενοδοχεία

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) αποφάσισε την υιοθέτηση νέου συστήματος αξιολόγησης «Hotel Stars Union» για τα ελληνικά ξενοδοχεία με σκοπό την διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών το οποίο να είναι αναγνωρίσιμο από το μέσο Ευρωπαίο τουρίστα.

Το νέο σύστημα υποστηρίζεται και εφαρμόζεται από την Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής των κρατών-μελών της ΕΕ (Hotels, Restaurants & Cafes in Europe, HOTREC) και αποτελείται από 270 κριτήρια τα οποία αφορούν τις ακόλουθες ομάδες: Κτίριο, Επίπλωση/ εξοπλισμός, Υπηρεσίες, Αναψυχή, Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών, Συνεδριακές παροχές εντός του ξενοδοχείου. Το Επιμελητήριο διενήργησε πιλοτική εφαρμογή του προτύπου σε 220 ξενοδοχεία και διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό κάλυψης των κριτηρίων του νέου συστήματος.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η σύσταση του Παρατηρητηρίου Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης (Π.Π.Δ.Δ.), με βασικό στόχο τον περιορισμό και ει δυνατόν την εξάλειψη των φαινομένων παραπλανητικής προβολής στο διαδίκτυο. Το Παρατηρητήριο θα συλλέγει μέσω ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελίες καταναλωτών και θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση της καταγγελίας και της προώθησης στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αστεροποίησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ξ.Ε.Ε.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ