Ποιότητα στις υπηρεσίες

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε πρόσφατα ένα τεύχος του ηλεκτρονικού του περιοδικού ISO Focus+ με θέμα την ποιότητα στις υπηρεσίες. Το τεύχος αυτό αναλύει, πως συγκεκριμένα πρότυπα του Οργανισμού επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών στην καθημερινή μας ζωή.

Τα πρότυπα αυτά, είτε θέτουν προδιαγραφές και προσδιορίζουν διαδικασίες για τον τρόπο υλοποίησης μίας υπηρεσίας, είτε καθορίζουν συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα εξής πρότυπα:

  • ISO/IEC 20000 IT service management
  • ISO 24512 Service activities related to drinking water supply
  • ISO 20022 Financial services
  • ISO 18513 Tourism services
  • ISO/ TS 10674 Rating services
  • ISO 29990 Learning services
  • ISO 10001 Quality Management – Customer satisfaction – Codes of conduct
  • ISO 10002 Quality Management -Customer satisfaction – Dispute resolution
  • ISO 10003 Quality Management -Customer satisfaction – Complaints handling
  • ISO 22222 Personal financial planning

Η εφαρμογή των παραπάνω προτύπων στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ενώ παράλληλα βοηθά την επιχείρηση να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ