Πιστοποίηση της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ κατά ISO 22716

Το Cosmetics Division του Ομίλου Σαράντη πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή του προτύπου ISO 22716:2007 «Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές για την παραγωγή καλλυντικών».

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στο χώρο παραγωγής και διάθεσης καλλυντικών ευρείας διανομής καθώς αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης του Ομίλου. Τα καλλυντικά ευρείας διανομής αποτελούν μία από τις στρατηγικές αγορές στις οποίες έχει δοθεί έμφαση από τη Διοίκηση του Ομίλου και εκπροσωπούνται από εμπορικά σήματα όπως STR8, BU, Carroten, C – THRU, Orzene, Coppertone.

Η εφαρμογή του προτύπου στην εταιρεία καλύπτει όλη την παραγωγική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει στάδια όπως: αγορά/ προμήθεια α’ υλών και υλικών συσκευασίας, αποθήκευση και ζύγισμα α’ υλών, παρασκευή και συσκευασία προϊόντος, αποθήκευση και διανομή τελικού προϊόντος, ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του προτύπου έγινε εμβάθυνση με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου στις υφιστάμενες διαδικασίες της εταιρείας με αποτέλεσμα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τήρηση των ορθών βιομηχανικών πρακτικών. Επίσης, αποτέλεσε το βήμα για την υλοποίηση περαιτέρω βελτιώσεων και την ενοποίηση διαδικασιών όσον αφορά το Ολικό Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει ο Όμιλος.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του συστήματος κατά ISO ISO 22716:2007στον Όμιλο Σαράντη.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ