Πιστοποίηση ISO 9001 στην Κλινική Σαραφιανός

Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που αναπτύσσει και εφαρμόζει έλαβε από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης η Γενική Κλινική Λυσίμαχος Σαραφιανός ΑΕ.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πιστοποίηση η οποία έγινε έπειτα από σχετική επιθεώρηση, αφορά το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών της υπηρεσιών. Όπως αναφέρει η Κλινική η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει και πιστοποιεί την φιλοσοφία της κλινικής για σεβασμό στον ασθενή, υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης, ποιότητα, πληρότητα και συνέπεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πάνω από όλα, ανθρωποκεντρική αντίληψη, για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλονίκη και τους όμορους νομούς.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της κλινικής, η «κλινική Σαραφιανός», αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό κέντρο, στο κεντρικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης, με μακρά παράδοση στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ