Πιστοποίηση του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ κατά ISO 9001

Το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)- Athens Multinational Sealift Coordination Center (AMSCC) πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ (AMSCC) είναι ένας πολυεθνικός ανεξάρτητος οργανισμός, που ιδρύθηκε το έτος 2004, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αποστολή του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ (AMSCC) είναι να σχεδιάζει και να συντονίζει Στρατηγικές Θαλάσσιες Μεταφορές, με σκοπό, στα πλαίσια σχετικών Διεθνών Συμφωνιών της Ελλάδος με Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και άλλους), να παρέχει υπηρεσίες σε αυτούς.

Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες & προσδοκίες των πελατών του (Κράτη & Διεθνείς Οργανισμοί).

Το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ (AMSCC) εμπιστεύτηκε την PRIORITY,  για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ