Τράπεζα Πειραιώς: Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Εγκρίσεων Καταναλωτικής Πίστης με ISO 9001:2008

Με ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες Εγκρίσεων Καταναλωτικής Πίστης, του Εγκριτικού Κέντρου Καταναλωτικής Πίστης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, από τον αναγνωρισμένο φορέα TÜV Hellas (TUV Nord) S.A. Η Τράπεζα Πειραιώς, σήμερα είναι το μοναδικό Πιστωτικό Ίδρυμα, που διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για τις Υπηρεσίες Εγκρίσεων Καταναλωτικής Πίστης.

Το πρότυπο ISO 9001:2008 έχει σαφή προσανατολισμό προς:
• τη διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη
• τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• τη βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης
• τη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου
• τη βελτίωση της εικόνας της εταιρίας
• τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων
• την ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας και, τέλος
• την αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού

Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών με το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών PRIORITY, εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων της.

Εστιάζοντας στη σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών, το Εγκριτικό Κέντρο Καταναλωτικής Πίστης, δεσμεύεται όχι μόνο για τη συστηματική διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών του, αλλά και για την αδιάλειπτη βελτίωση και αναβάθμισή τους.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ