Αναβάθμιση της πιστοποίησης του Economics & Investment Strategy της Τράπεζας Πειραιώς [Piraeus Financial Markets] κατά ISO 9001:2015 με την υποστήριξη της PRIORITY

H Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής (Economics & Investment Strategy) της Τράπεζας Πειραιώς [Piraeus Financial Markets] πιστοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 με την υποστήριξη συμβούλων της PRIORITY. H επιθεώρηση και πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Επιθεώρησης, Πιστοποίησης & Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD).
Με την υιοθέτηση της τελευταίας έκδοσης του προτύπου, το αναβαθμισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας επιβεβαιώνει και τυπικά την εφαρμογή υψηλού επιπέδου μεθοδολογία της Διεύθυνσης για την ανάλυση και αξιολόγηση επενδυτικών προϊόντων και το σχεδιασμό προτύπων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση της εσωτερικής τεχνογνωσίας, με κεντρική στόχευση τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των Πελατών.
Το εξειδικευμένο και πρωτοπόρο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος καλύπτει το σχεδιασμό Μοντέλων Αξιολόγησης Μετοχών, Ομολόγων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και το σχεδιασμό Πρότυπων Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ