Πιστοποίηση της Pharma-data κατά ISO 9001

Η εταιρία Pharma-data πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

H Pharma-data ιδρύθηκε το έτος 2000 στην ιστορική πόλη του Λαυρίου στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στην παροχή:

  • Υψηλής ποιότητας καταχώρηση φακέλων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων
  • Κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες ρυθμιστικών υποθέσεων
  • Υπηρεσίες Business development
  • Ευκαιρίες αδειοδότησης (-in & out)
  • Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων

Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Pharma-data στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες & προσδοκίες των πελατών της.

Η εταιρία Pharma-data εμπιστεύτηκε την PRIORITΥ για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ