Η PAPERPACK επιλέγει την PRIORITY

Η PAPERPACK, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες Γραφικών Τεχνών με 90 και πλέον συναπτά έτη παρουσίας στον κλάδο, εμπιστεύθηκε την PRIORITY για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Το Σύστημα Ολικής Ποιότητας της PAPERPACK έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την μείωση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επικινδυνότητας που προκύπτουν από την δραστηριότητα της εταιρείας.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ