Πιστοποίηση της εταιρίας ORCO SA κατά ISO 9001 & EN 15038

Η εταιρία ORCO SA πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 & το EN 15038.

H ORCO είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρίες μετάφρασης και εδρεύει στην Αθήνα. Οι βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες εκτείνονται από την τεχνική, νομική και ιατρική μετάφραση έως την τοπική προσαρμογή λογισμικού σε διάφορους γλωσσικούς συνδυασμούς.

Mέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η εταιρία επιβεβαιώνει την δέσμευσή της στις ακόλουθες αρχές:

  • Τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
  • Επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχή εκπαίδευσή τους.
  • Αξιοπιστία των συνεργατών της εταιρίας και συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τους
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας

Η ORCO SA εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 & EN 15038.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ