πιστοποίηση με ISO 13485 και λήψη CE mark για την Orasys Νέες Τεχνολογίες

Η εταιρεία Orasys Νέες Τεχνολογίες Α.Ε ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίησή της κατά ISO 13485 και έλαβε CE mark για το προϊόν ImaginX.

Με έδρα τη Λάρισα, η Orasys τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού RIS/ PACS για τα Ακτινολογικά Τμήματα νοσοκομείων, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων.

Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη με ISO 9001 από το 2003.

Το έργο της PRIORITY αφορούσε στην αναδιοργάνωση του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας μέσω της ανάπτυξης νέων διαδικασιών και της εγκατάστασης του λογισμικού eQual Suite ώστε να μειώσει την γραφειοκρατία και να καλύψει τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του ISO 13485. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.Φ ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος RIS/ PACS ImaginX το οποίο αποτελεί ένα από τα λίγα συστήματα του είδους που έχουν αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από ελληνικές εταιρείες.

 

 

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ