Η PRIORITY αναδιοργανώνει τις διαδικασίες λειτουργίας της ΟΠΑΠ

Η νέα Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε στην PRIORITY την αναδιοργάνωση του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001, ISO 14001 και SA 8000, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανάγκες του οργανισμού, μετά τις διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν τους τελευταίους 15 μήνες.

Η PRIORITY ολοκλήρωσε το έργο μέσα σε ένα πολύ στενό χρονικό πλαίσιο, αναπτύσσοντας σε συνεργασία με τα στελέχη της ΟΠΑΠ νέες διαδικασίες, νέα KPIs και επιτυγχάνοντας βελτιώσεις σε όλο το εύρος του οργανισμού.

Η επιτυχημένη εφαρμογή των 3 διεθνών προτύπων από την ΟΠΑΠ επιβεβαιώνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της βασίζεται στις αξίες της αριστείας, της διαφάνειας, της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της κοινωνικής ευθύνης

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ