Διαρκής συνεργασία της OGILVY ONE με την PRIORITY

Η OGILVY ONE συνεργάζεται με την PRIORITY τα τελευταία 8 χρόνια για την ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών βάσει διεθνών και ελληνικών προτύπων.
Πρόσφατα η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και οδήγησε την OGILVY ONE σε επιτυχή πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.
Η OGILVY ONE ανήκει σε ένα από τα πιο δυνατά και έμπειρα δίκτυα Οne to Οne Μarketing με πελάτες από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο,
διαθέτει 110 γραφεία σε 56 χώρες και βρίσκεται δικαίως στην κορυφή των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες Customer Relationship Management (CRM) και Interactive Marketing.

 

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ