Πιστοποιήθηκε η εταιρεία OCEDA με ISO 9001 για την παροχή υπηρεσιών yachting agency και yachting management.

Πιστοποιήθηκε η εταιρεία OCEDA S.A. με ειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών yachting agency και yachting management.

H εταιρεία έχει ως σκοπό να παρέχει εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για πολυτελή σκάφη που πρόκειται να κάνουν κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίζονται σε 5 μεγάλες κατηγορίες:

  • Τεχνική Υποστήριξη
  • Ανεφοδιασμός με καύσιμα
  • Υπηρεσίες Provisioning
  • Υπηρεσίες Concierge
  • Υπηρεσίες Formalities

H πιστοποίηση της εταιρείας ήρθε να επιβεβαιώσει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την τεχνογνωσία του προσωπικού. Ο κλάδος του Yachting Management έχει πελάτες με υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες οι οποίες διαχειρίζονται αποτελεσματικά μόνο μέσα από ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η OCEDA εμπιστεύτηκε την ΡRIORITY.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ