Η NSS πιστοποιήθηκε κατά ISO 27001

Η εταιρεία NSS πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001.

Η εταιρία ασχολείται με την ανάλυση και την υλοποίηση συνολικών συστημάτων πληροφορικής. Δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, ασφάλειας και αυτοματισμού γραφείων.

  • Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στους τομείς:
  • Υπηρεσίες Διανομής Προϊόντων
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ολοκληρωμένες Λύσεις Δικτύωσης & Επικοινωνίας
  • Λύσεις Εικονικοποίησης (Virtualization)
  • Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σημειώνεται ότι η NSS έχει ήδη πιστοποιηθεί επιτυχώς για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τo διεθνές πρότυπο ISO 9001, το οποίο διατηρεί με ιδιαίτερη επιτυχία.

Η εταιρία NSS εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2005.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ