Η Netsquare πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001

Η εταιρεία NETSQUARE πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001.

Η πιστοποίηση αποτελεί την επιβεβαίωση της δέσμευσης της εταιρίας στη υψηλή ποιότητα και την άψογη εξυπηρέτηση του πελατολογίου της.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της NETSQUARE είναι η ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα συστημάτων πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, επικοινωνιών, δικτύωσης και αυτοματισμού γραφείων.

Η εταιρία NETSQUARE εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ