Πρώτο το Mediterraneo Hospital με πιστοποίηση ΕΝ 15224

Το Mediterraneo Hospital είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα το οποίο πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ΕΝ 15224 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.
Το Mediterraneo Hospital είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό, χειρουργικό και νοσηλευτικό κέντρο δυναμικότητας 164 κλινών και περισσότερες από 25 ιατρικές ειδικότητες. Ανεγέρθηκε το 2000 και μέσα στο 2010 ολοκληρώθηκε μεγάλη επέκταση και πλήρης ανακαίνιση της υπάρχουσας μονάδας, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μοντέρνου νοσοκομειακού χώρου.
Η πιστοποίηση με το πρότυπο ΕΝ 15224 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ήρθε να προστεθεί στις υφιστάμενες πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO 22000 και ΤΕMOS και να επιβεβαιώσει το υψηλό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η συμμετοχή όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτέλεσε το κρισιμότερο παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήματος λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή δέσμευση και στήριξη της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Το Mediterraneo Hospital εμπιστεύτηκε με επιτυχία την PRIORITY για την υλοποίηση του παραπάνω project.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ