Πιστοποίηση του Manessis Travel κατά ISO 9001:2008

Η εταιρία Manessis Travel πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η Manessis Travel προωθεί υψηλής ποιότητας προτάσεις και λύσεις στους πελάτες της, στη διοργάνωση ταξιδιών καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προσδοκία ταξιδιώτη.

Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρίας στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες & προσδοκίες των πελατών της.

Η εταιρία Manessis Travel εμπιστεύτηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ