ΚΕΝΑΠ: Το πρώτο πιστοποιημένο Κέντρο εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ, NATO Maritime Interdiction Operational Training Center-NMIOTC) που εδρεύει στο Μαράθι Ακρωτηρίου, στον όρμο της Σούδας, συμμετείχε στη δοκιμασία πιστοποίησης των Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Κέντρα Αριστείας και Εκπαίδευσης) του ΝΑΤΟ, με σκοπό την εναρμόνισή του στις επερχόμενες νέες διαδικασίες και την περαιτέρω διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών προϊόντων.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης του ΚΕΝΑΠ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο 2012 και διήρκησαν ένα χρόνο. Η Ανώτατη Διοίκηση Μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ (Allied Command Transformation-ACT), χορήγησε την «Χωρίς Περιορισμούς Διαπίστευση για την Ποιότητα των Παρεχομένων Προϊόντων Εκπαίδευσης (Quality Assurance Unconditional Accreditation)», η οποία έχει ισχύ 6 ετών, έως το Νοέμβριο 2019.

Το ΚΕΝΑΠ, πλέον, αποτελεί το πρώτο, μέχρι τώρα, Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΝΑΤΟ που πιστοποιείται με την υψηλότερη μορφή πιστοποίησης, οπότε δύναται να δημιουργεί αυτόνομα εσωτερικές διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιοτικής παροχής εκπαιδευτικών προϊόντων εξασφαλίζοντας:

  1. Τη δυνατότητα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται και να αναπροσαρμόζει την παρεχόμενη εκπαίδευση ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όσο και ευρύτερα (Partner for Peace-PfP, Mediterranean Dialogue-MD, Istanbul Cooperation Initiative-ICI κλπ)
  2. Τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης που συντελείται σε κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο, με δεδομένο τη δυνατότητα ανάλυσης σε βάθος, τόσο των εκπαιδευτικών απαιτήσεων, όσο και των αντικειμενικών σκοπών, όπου τίθενται κάθε φορά
  3. Την αναβάθμιση του Κέντρου σε εκπαιδευτικό οργανισμό υψηλών εκπαιδευτικών προδιαγραφών, τόσο σε επίπεδο ΝΑΤΟ, όσο και σε εθνικό, γεγονός που δύναται να προσελκύσει επιπλέον χώρες αλλά και διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση-ΕΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών-ΟΗΕ,International Maritime Organization-ΙΜΟ κλπ) για εκπαίδευση
  4. Τον χαρακτηρισμό όλων των παρεχομένων εκπαιδευτικών αντικειμένων ως πιστοποιημένα κατά ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Accredited)
Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ