Πιστοποίηση ΕΝ 15224 και ISO 9001 των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – IVF και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης

Στις 18 Φεβρουαρίου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 10/2016 (ΦΕΚ 20Α): «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) – Όροι και προϋποθέσεις» το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, του εξοπλισμού και των διαδικασιών, που θα πρέπει να τηρούνται από τις ΜΙΥΑ.

Επίσης, στις 8 Δεκεμβρίου 2015, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Ίδρυση και Λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης» (ΦΕΚ 2639Β) η οποία αφορά όλες τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης ανεξάρτητα εάν είναι εγκαταστημένες εντός ΜΙΥΑ ή λειτουργούν αυτόνομα.

Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, προβλέπεται ως υποχρεωτική η ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για τους πρώτους 12 μήνες και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15224 για τα επόμενα έτη. Tα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τους ελέγχους που θα διενεργεί η ΕΑΙΥΑ (Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η PRIORITY, διαθέτοντας τεχνογνωσία και εμπειρία από πολλές πιστοποιήσεις σε αντίστοιχες μονάδες και ιατρεία, εγγυάται για εσάς την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΠ με το λιγότερο δυνατό κόπο και στο λιγότερο δυνατό χρόνο, ώστε πραγματικά να βελτιώσετε τη λειτουργία σας με έξυπνους τρόπους και να αποκτήσετε εύκολα και άμεσα τα πιστοποιητικά.

Εγγύηση για εσάς αποτελούν τα έργα μας στις μονάδες:

  • Ακεσώ
  • Γέννημα
  • IVF & Genetics
  • Ιάκεντρο
  • Κέντρο Βιογενετικής
  • Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης “Μητρότητα”
  • Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής
  • Mediterranean Fertility Institute
  • Μονάδα Γονιμότητας Κλινικής ΡΕΑ
  • Neogenesis

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε από κοντά τις ανάγκες σας και τα σχέδιά σας για την απόκτηση των πιστοποιητικών ISO 9001 και ΕΝ 15224.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ