Πιστοποίηση του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ κατά ISO 27001

Δύο τμήματα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) και το Τμήμα Μητρώου Ονομάτων Internet [.gr] πιστοποιήθηκαν επιτυχώς κατά ISO 27001.

Το Τμήμα Διαχείρισης Ονομάτων Internet (GR-Hostmaster) του ΙΤΕ-ΙΠ διαχειρίζεται από το έτος 1989 ως σήμερα το χώρο ονομάτων [.gr], υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Είναι έτσι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Διαδικτύου.

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ασχολείται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση λογισμικού για το χώρο της Υγείας και  παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Έχει αναπτύξει την ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού “Integrated Care Solutions” (ICS), η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση ασθενή εντός μονάδας υγείας, ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές, διαχείριση και αρχειοθέτηση ιατρικής εικόνας και Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Τα δύο τμήματα του Ινστιτούτου Πληροφορικής έχουν θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά τους τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζονται. Η διεθνής πιστοποίηση ISO 27001 που απέκτησαν αποτελεί απόδειξη του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού που διαθέτουν.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εμπιστεύθηκε τους έμπειρους συμβούλους της  PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης  Ασφάλειας Πληροφοριών κατά  ISO 27001:2013.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ