ΕΛΟΤ 1435 & ISO 9001 στην Care Direct

H PRIORITY έχοντας συνεργαστεί με σημαντικές εταιρείες επικοινωνίας για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1435:2009  όπως είναι οι Asset Ogilvy Public Relations, ATTP, Bold Ogilvy Mather, Leo Burnett, Ogilvy One Worldwide, One Team και Starlink και V+O Communication, έχει την τιμή να προσφέρει τις υπηρεσίες της και στην Care Direct.

Η Care Direct, με ένα πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες κατά τα τελευταία 11 χρόνια, είναι σήμερα μια από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Direct Marketing στις χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Η PRIORITY αναλαμβάνει παράλληλα την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην Care Direct.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ