Το νέο πρότυπο ISO 13810 για τον βιομηχανικό τουρισμό

Εκδόθηκε το νέο διεθνές πρότυπο ISO 13810, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών συγκεκριμένα στο κλάδο του βιομηχανικού τουρισμού.

Ο βιομηχανικός τουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που ικανοποιεί τη σύγχρονη τάση του ταξιδιώτη να συμμετέχει ενεργά στην ταξιδιωτική εμπειρία και να επιδιώκει την ανακάλυψη και τη προσωπική βελτίωσή του μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Το νέο πρότυπο ISO 13810  απευθύνεται σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και γενικότερα σε επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού, αλλά και σε τοπικές αρχές ή εταιρίες που αναζητούν να προσφέρουν καινοτόμες, ποιοτικές και διασκεδαστικές εμπειρίες στο χώρο του βιομηχανικού τουρισμού οργανώνοντας επισκέψεις παραδείγματος χάριν σε εργοστάσια σοκολάτας, οινοποιεία, βιοτεχνίες, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, ορυχεία κλπ, που θα αποτελέσουν μια αξέχαστη και ευχάριστη εμπειρία για τους επισκέπτες.

 

Κατηγορία ISOPEDIA ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ