Πιστοποίηση ISO 9001 του Δερματολογικού Ιατρείου IQ – Intensive Quality

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση με ISO 9001 του IQ – Intensive Quality Δερματολογικού Ιατρείου.

Το Ιατρείο δραστηριοποιείται σε δύο Κέντρα Αθήνα και Μαρούσι και καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν το δερματολογικό τομέα όπως Κλινική, Κοσμητική, Επεμβατική Δερματολογία και Αφροδισιολογία. Η πιστοποίηση του Ιατρείου επιβεβαίωσε το επίπεδο οργάνωσης και θα αποτελέσει το εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το IQ – Intensive Quality Δερματολογικό Ιατρείο εμπιστεύτηκε την PRIORITY.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ