Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015

Η PRIORITY, έναν μήνα μετά την έκδοση του νέου προτύπου ISO 9001:2015, διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης των πελατών και συνεργατών της, στις 22 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Athens Plaza.

Η ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν πλέον των 120 στελεχών, έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν από την PRIORITY για τις νέες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, να επιλύσουν απορίες τους και να ανταλλάξουν απόψεις για το βέλτιστο τρόπο προσαρμογής των επιχειρήσεων στο νέο πρότυπο.

Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν όλες οι νέες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, επισημάνθηκαν οι πλέον κρίσιμες από αυτές και εξηγήθηκαν οι τρόποι εφαρμογής τους από τις επιχειρήσεις.

Το συμπέρασμα από την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, ήταν πώς το νέο πρότυπο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση της αξίας των Συστημάτων Ποιότητας και του ρόλου των Υπευθύνων Ποιότητας, καθώς πλέον η ποιότητα εντάσσεται στην ατζέντα της Διοίκησης και συγχρονίζεται με τη στρατηγική της.

Η PRIORITY ευχαριστεί όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους στην ημερίδα και όσους μας εμπιστεύονται για την οργάνωση των διαδικασιών τους, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και για τις εταιρικές πιστοποιήσεις τους.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ