Πιστοποίηση της Interamerican Βοηθείας με την υποστήριξη της PRIORITY

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της Interamerican Βοήθειας βάσει του νέου προτύπου ISO 9001:2015 για την παροχή άμεσης ιατρικής (προσωπικής) και οδικής βοήθειας και για το πρότυπο ISO 39001:2012 για την οδική ασφάλεια.
Η PRIORITY με την πολυετή εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής, συνεργάστηκε στενά με τα στελέχη της Interamerican Βοηθείας προκειμένου να καταγράψουν και να προσαρμόσουν τις εταιρικές διαδικασίες στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και ISO 39001:2012.
Όπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, το σύστημα ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών που εφαρμόζει η Interamerican Βοήθειας, τόσο στην άμεση ιατρική όσο και στην οδική βοήθεια, εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων κατά την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στην εφαρμογή πολιτικής και διαδικασιών ποιότητας, με σκοπό την αποτροπή κάθε είδους περιστατικού που θα μπορούσε να εκθέσει σε κίνδυνο το προσωπικό της εταιρείας και τους ασφαλισμένους της.
«Η Interamerican Βοήθειας επικυρώνει με την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001 την ποιοτική λειτουργία των παρεχομένων υπηρεσιών με την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Παράλληλα, με την πιστοποίηση ISO 39001 του συστήματος οδικής ασφάλειας που εφαρμόζει, επιβεβαιώνει την πρωτοπορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευσή της σε θέματα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Είναι σημαντικό ότι διεθνώς, στην εταιρεία εμπιστεύονται τους πελάτες τους ασφαλιστικές εταιρείες από 14 ευρωπαϊκές χώρες» δηλώνει σχετικά ο Γιώργος Βαλαής, γενικός διευθυντής της εταιρείας Βοήθειας.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ