Εκτενής συνεργασία της ALPHA BANK με την PRIORITY

H ALPHA BANK εμπιστεύεται την PRIORITY για περισσότερο από δέκα χρόνια για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και τις βέλτιστες πρακτικές. Πρόσφατα, πιστοποιήθηκαν βάσει του προτύπου ISO 9001 ακόμα τρείς Διευθύνσεις της Τράπεζας. Αναλυτικότερα:

  • Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής της ALPHA BANK πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 9001:2008. Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την λειτουργία, υποστήριξη και τη συντήρηση των συστημάτων και των υποδομών πληροφορικής καθώς και την υποστήριξη των χρηστών συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας.
  • Η Διεύθυνση Διαχειρίσεως Έργων της ALPHA BANK πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάσθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις επιπλέον απαιτήσεις που περιλαμβάνει η νέα έκδοση του προτύπου, όπως, για παράδειγμα, την ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας, τη διαχείριση των κινδύνων, των αλλαγών και της τεχνογνωσίας.
  • Τέλος, πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 και το Τμήμα Διαχειρίσεως Χρόνου της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το Τμήμα έχει την ευθύνη για την τήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παρουσίας, των αδειών, απουσιών, καθυστερήσεων και ασθενειών του Προσωπικού της Τράπεζας.

Συγχαρητήρια και στις τρεις Διευθύνσεις για την πιστοποίησή τους και τη δέσμευσή τους για συνεχή βελτίωση.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ