Δημοσιεύθηκε το νέο ISO 9001:2015

Δημοσιεύθηκε στις 22/09/2015 η πέμπτη έκδοση ISO 9001:2015 του πιο διαδεδομένου προτύπου management στον κόσμο, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις, με τις σημαντικότερες να αφορούν τα εξής:

 • στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής
 • στην ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση στρατηγικής
 • στην αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών
 • στη θέσπιση στρατηγικών στόχων και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την επίτευξή τους
 • στη διαχείριση των αλλαγών (change management)
 • στη διαχείριση της τεχνογνωσίας (knowledge management)
 • στον έλεγχο των υπεργολάβων
 • στην κατάργηση της έννοιας των προληπτικών ενεργειών

Εμπιστευθείτε την PRIORITY για την αναβάθμιση ή την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας σας, σύμφωνα με τη νέα έκδοση ISO 9001:2015, διότι:

 • γιατί έχετε την ευκαιρία να αναβαθμίσετε το σύστημα ποιότητάς σας σε ένα αληθινό εργαλείο οργάνωσης και βελτίωσης
 • γιατί η PRIORITY με τα περισσότερα από 1200 έργα συστημάτων διαχείρισης ISO που έχει υλοποιήσει, γνωρίζει σε βάθος πώς να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες σας
 • γιατί η νέα έκδοση ISO 9001 βάζει το σύστημα ποιότητας στην καρδιά της επιχείρησής σας από το στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι τις καθημερινές εργασίες της
 • γιατί η PRIORITY είναι η εταιρεία συμβούλων που σχεδιάζει απλά και ουσιαστικά συστήματα management
 • γιατί η PRIORITY πρωτοπορεί και ήδη αναπτύσσει σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2015 σε μεγάλο όμιλο
 • γιατί με την PRIORITY έχετε σιγουριά 100% επιτυχίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με το μικρότερο κόστος.

Η PRIORITY, με την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001, βρέθηκε πρωτοπόρος κοντά στις επιχειρήσεις και στους πελάτες της, διοργανώνοντας ημερίδα στις 22 Οκτωβρίου 2015, με σκοπό την ενημέρωση τους επί των σημαντικότερων αλλαγών του προτύπου και των ενδεδειγμένων τρόπων προσαρμογής τους, στο συντομότερο χρόνο και με το μικρότερο κόστος.

 

 

Κατηγορία ISOPEDIA ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ