Τελειώνει η ψηφοφορία για την τελική έκδοση του ISO 9001:2015

Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου έχουν ακόμα στη διάθεσή τους οι χώρες μέλη του ISO προκειμένου να διαμορφώσουν την εθνική τους θέση και να ψηφίσουν για την τελική έκδοση του προτύπου ISO 9001.

Το προσχέδιο του περασμένου Νοεμβρίου έγινε αποδεκτό από το 90% των μελών, λαμβάνοντας περισσότερα από 3000 σχόλια με προτεινόμενες βελτιώσεις.

Σύμφωνα με τον Nigel Croft, πρόεδρο της επιτροπής αναθεώρησης του προτύπου, οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο DIS* είναι μικρές. Στο σύνολό του όμως, το αναθεωρημένο ISO 9001 θα διαφέρει ριζικά, καθώς είναι αποτέλεσμα μίας εξελικτικής διαδικασίας που εντάσσει το πρότυπο στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

“Στο ISO 9001:2015 το αποτέλεσμα μετράει, συνεχίζει ο Nigel Croft. To νέο πρότυπο βασίζεται στη συνολική επίδοση των οργανισμών και εστιάζει περισσότερο στο τι πρέπει να επιτευχθεί παρά στο πώς. Η έννοια της διαδικασίας μαζί με το risk assessment αποτελούν πλέον τη βάση ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης ενός οργανισμού με τον κύκλο Plan-Do-Check-Act να εφαρμόζεται στο σύνολό του”.

Κλείνοντας, προτρέπει όσους ήδη εφαρμόζουν το ISO 9001, να διαβάσουν και να αφομοιώσουν το τελικό προσχέδιο αντιμετωπίζοντάς το ως μία ευκαιρία βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητάς τους και όχι ως ένα νέο σύνολο απαιτήσεων.

 

Πηγή: ISO Newsletter

*DIS:Draft International Standard

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ