Η Πειραιώς Direct Services επιλέγει την PRIORITY

Η Πειραιώς Direct Services πιστοποιήθηκε προσφάτως βάσει της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015. H εταιρία, ούσα πιστή στο όραμά της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από το 2006 και πρόσφατα το αναβάθμισε στη νέα έκδοση, επιλέγοντας την PRIORITY ως σύμβουλο του έργου. Στο νέο αυτό έργο ενσωματώθηκαν οι νέες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, ενώ επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά η αρτιότητα και η αξιοπιστία του συστήματος και των διαδικασιών που εφαρμόζει.

Η Πειραιώς Direct Services έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και πραγματοποίησης κλήσεων-sms-email σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες, του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και ευρύτερα σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς που προσανατολίζονται στην ποιοτική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών τους.
Παράλληλα, η τεχνογνωσία και η εμπειρία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τον κομβικό της ρόλο στη δημιουργία των Call Centers σε έξι θυγατρικές τράπεζες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό, την προκρίνει ως έναν από τους κορυφαίους παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών της αγοράς σε λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα Contact Center.

Ακόμη, στα πλαίσια της διασφάλισης της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, η Πειραιώς Direct Services έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 Information Security Management System, επιλέγοντας την PRIORITY για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ