Συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με την PRIORITY για την πιστοποίηση της Πίστης Ιδιωτών με ISO 9001:2015

H Πίστη Ιδιωτών της Τράπεζας Πειραιώς πιστοποιήθηκε πρόσφατα με τη νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 στο σύνολο των εργασιών της. Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, το 2016, αποφασίστηκε η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της με την παράλληλη αναβάθμισή του Συστήματος στην νέα έκδοση του ISO 9001.

Το Σύστημα Ποιότητας πλέον περιλαμβάνει το σύνολο των εγκριτικών κέντρων της Πίστης Ιδιωτών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη συντονισμένη διαχείριση των κινδύνων, των αλλαγών αλλά και της εσωτερικής τεχνογνωσίας σε πλήρη εναρμονισμό με το πλαίσιο λειτουργίας της μονάδας. Η Πίστη Ιδιωτών για άλλη μια φορά εμπιστεύτηκε την PRIORITY για το σύνολο του έργου, το οποίο υποστηρίζεται από το λογισμικό eQual Suite της PRIORITY αυτοματοποιώντας όλες τις υποστηρικτικές διαδικασίες.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ