Μη εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς εντοπίζει ο IRCA

Μία σειρά από παγκόσμιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που προσφέρουν τα λεγόμενα σεμινάρια “με πιστοποίηση IRCA” βρέθηκαν να έχουν καταχραστεί την επωνυμία του IRCA (International Register of Certificated Auditors).

Ο IRCA έχει προειδοποιήσει τους επιθεωρητές ότι κάποιοι οργανισμοί δεν είναι εγκεκριμένοι από τον IRCA και δεν έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης από τον IRCA. Ο IRCA έχει θέσει συγκεκριμένα και λεπτομερή κριτήρια για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που προσφέρουν πιστοποιημένα σεμινάρια, μεταξύ άλλων το μέγεθος των ομάδων που εκπαιδεύονται, το εκπαιδευτικό υλικό, κ.α., που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

Ο Max Linneman, Διευθυντής Πιστοποίησης του IRCA, αναφέρει: «Αν κάποιος εντοπίσει έναν οργανισμό που πιστεύει ότι λανθασμένα διαφημίζεται ως πάροχος πιστοποιημένων κατά IRCA σεμιναρίων ή αυτοαποκαλείται “IRCA approved”, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον οργανισμό μας για να διερευνηθεί το θέμα». Δείτε περισσότερα στοιχεία εδώ.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ