Πιστοποίηση της εταιρείας InterOPTICS ΑΕΕ κατά ISO 9001:2008

Η εταιρία  InterOPTICS ΑΕΕ πιστοποιήθηκε κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Πρόκειται για ελληνική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των συνδρομών επιστημονικής πληροφόρησης μέσω της εμπορίας:

  • Επιστημονικών βάσεων δεδομένων
  • Έντυπων & ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων

Η InterOPTICS ασχολείται επίσης με την εμπορία συστημάτων πληροφορικής με ταυτόχρονη παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης.

Η παρεχόμενη πιστοποίηση σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης  πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης συνδρομών,  καθιστά την εταιρία ικανή να αναλάβει αυτοδύναμα την διεκπεραίωση συνδρομών επιστημονικών περιοδικών σε ιδρύματα ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η PRIORITY ήταν ο σύμβουλος της InterOPTICS ΑΕΕ για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

 

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ