Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ