Πιστοποίηση ISO 9001 στον Όμιλο ΙΑΣΩ

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που το ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ανέπτυξαν και εφαρμόζουν, μετά από επιθεώρηση από διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών υγείας του Ομίλου ΙΑΣΩ, ο οποίος διαθέτει πρότυπες Κλινικές, εξοπλισμένες με τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με την συνδρομή κορυφαίων ιατρών συνεργατών, επιστημονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ