Πιστοποίηση της HUMANTEC κατά ISO 29990

Η εταιρεία HUMANTEC πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO 29990 “Learning services for non-formal education and training – Basic requirements for service providers” και ISO 9001.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της HUMANTEC στο Supply Management περιλαμβάνουν από εντατικά οκτάωρα σεμινάρια πάνω σε μεμονωμένα subprocesses της διεργασίας εφοδιασμού, corporate ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα για την ομάδα που διαχειρίζεται την λειτουργία εφοδιασμού της επιχείρησης μέχρι και το πρόγραμμα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και ικανότητας στη Διοίκηση Εφοδιασμού IFPSM Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Professional Qualification IFPSM CPSM (Joint Venture με το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών – www.hpi.gr.).

Η HUMANTEC είναι ένας από τους πέντε πρώτους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 29990. Μέσω της πιστοποίησης αυτής, δίνεται προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες πλέον τεκμηριωμένα συμμορφώνονται με διεθνείς προδιαγραφές.

Η HUMANTEC εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 29990/ ISO 9001.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ