Υποστήριξη από την PRIORITY για την κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

Οι διεθνείς προκλήσεις επιβάλουν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, ώστε να είναι ανταγωνιστικό στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, με την ποιότητα να έχει απόλυτη προτεραιότητα τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και στις εγκαταστάσεις των τουριστικών καταλυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την ΥΑ 216/9-1-2015, όλα τα ξενοδοχεία της χώρας μας υποχρεούνται να επιθεωρηθούν και να καταταχθούν σε κατηγορίες αστέρων, με βάση μόρια που συγκεντρώνονται από υποχρεωτικά και προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια. Οι επιθεωρήσεις κατάταξης διενεργούνται από διαπιστευμένους φορείς ελέγχου, οι οποίοι συντάσσουν τεχνική έκθεση, βάσει της οποίας το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) εκδίδει τα πιστοποιητικά κατάταξης. Τα κριτήρια αφορούν τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία αστέρων. Για όλες τις κατηγορίες αστέρων η άρτια οργάνωση του ξενοδοχείου και οι πιστοποιήσεις ISO δίνουν πολύτιμα μόρια που βοηθούν τα ξενοδοχεία να συγκεντρώσουν την επιθυμητή βαθμολογία για να επιτύχουν την επιδιωκόμενη κατηγορία αστέρων.

Εάν ένα ξενοδοχείο δεν καταταγεί στην επιθυμητή κατηγορία αστεριών, μπορεί να έχει απώλειες στην εικόνα, την πελατεία και τα έσοδά του. Για αυτό είναι κρίσιμο για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα να συνεργασθεί με τους ειδικούς συμβούλους της PRIORITY:

  1. για να αξιολογήσουν την κατηγορία αστέρων, στην οποία θα κατατασσόταν εάν γινόταν η επιθεώρηση σήμερα
  2. για να υποδείξουν τις ενέργειες με το μικρότερο δυνατό κόστος που απαιτούνται για να επιτευχθεί η ανώτερη κατηγορία αστέρων και
  3. για να υλοποιήσουν τις πλέον οικονομικές ενέργειες ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ISO και εκπαίδευσης του προσωπικού που συγκεντρώνουν πολλά μόρια στη βαθμολογία του ξενοδοχείου και έχουν πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της επιθυμητής κατηγορίας αστέρων.

Η PRIORITY διαθέτει πλούσια εμπειρία στον ξενοδοχειακό τομέα, έχοντας εγκαταστήσει και οδηγήσει σε πιστοποίηση συστήματα διαχείρισης σε περισσότερα από 90 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, ενώ είναι σύμβουλος του ΣΕΤΕ  για την ανάπτυξη του εθνικού προτύπου ποιότητας για τον τουρισμό.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ