22 Οκτωβρίου: ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza

Στις 22 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015, με σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, που αφορούν σε θέματα όπως:

  • στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής
  • στην ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση στρατηγικής
  • στην αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών
  • στη θέσπιση στρατηγικών στόχων και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την επίτευξή τους
  • στη διαχείριση των αλλαγών (change management)
  • στη διαχείριση της τεχνογνωσίας (knowledge management)
  • στον έλεγχο των υπεργολάβων
  • στην κατάργηση της έννοιας των προληπτικών ενεργειών

Για να γνωρίσετε τις αλλαγές που επιφέρει η νέα έκδοση, η PRIORITY προσκαλεί τους πελάτες της σε ημερίδα στις 22-10-2015 στο ξενοδοχείο «NJV Athens Plaza», όπου θα σας φιλοξενήσουμε και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το νέο πρότυπο ISO 9001:2015. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής παρατείνονται μέχρι τις 20/10/2015.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ