Τρεις νέες θέσεις εργασίας στην PRIORITY!

Η PRIORITY αναζητά άμεσα τρία στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

  1. Βussiness consultant, με 3 χρόνια εμπειρία κατά προτίμηση σε τμήμα ποιότητας
  2. Sales executive, με 4 χρόνια εμπειρία σε τμήματα πωλήσεων
  3. NET C# Software Engineer, με 3 χρόνια εμπειρία σε προγραμματισμό σε C# περιβάλλον

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία επιλογής και τον τρόπο υποβολής του βιογραφικού σας, επισκεφθείτε αντίστοιχα τους ακόλουθους συνδέσμους:

  1. https://www.linkedin.com/jobs/view/532985768/
  2. https://www.linkedin.com/jobs/view/533178643/
  3. https://www.linkedin.com/jobs/view/528764693/
Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ