Πιστοποίηση της εταιρείας GLOBAL DENTAL κατά ISO 9001:2008 και ΥΑ 1348/2004

H εταιρεία GLOBAL DENTAL πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και την ΥΑ 1348 για την Εισαγωγή, Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών οδοντιατρικών υλικών.

Όραμα της GLOBAL DENTAL είναι να παρέχει ιατροτεχνολογικά υλικά υψηλής ποιότητας στον οδοντιατρικό τομέα που να καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των οδοντιάτρων και των ασθενών τους. Μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και της ΥΑ 1348, η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

  • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της στα υλικά που εμπορεύεται
  • τη συνεργασία με αξιόπιστους οίκους παραγωγής
  • το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της
  • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας
  • τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της

Η GLOBAL DENTAL εμπιστεύτηκε την PRIORITY για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και την ΥΑ 1348.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ