Πιστοποίηση της Global Activities Key με ΕΛΟΤ 1435 και ISO 9001

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας Global Activities Key με ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435:2009.

Η Global Activities Key συνεργάζεται με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες για την προώθηση των προϊόντων τους σε εκθέσεις και επιστημονικά συνέδρια. Η πιστοποίησή της ήρθε να επιβεβαιώσει τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες καθώς και τη μεγάλη εμπειρία του προσωπικού της στον κλάδο του φαρμάκου. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία εμπιστεύτηκε την PRIORITY.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ