Ευρωπαϊκή Πίστη: Επαναπιστοποίηση με ISO 9001:2008

Τις απαιτούμενες ενέργειες επαναπιστοποίησής της με ISO 9001:2008, από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV NORD, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Η επαναπιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 αφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας και είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική της, η οποία συνίσταται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. είναι η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για το σύνολο των υπηρεσιών της. Η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεργάστηκε από το 2001 με την εταιρεία PRIORITY για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ