Όμιλος Euromedica

Στα πλαίσια της συνεχούς της συνεργασίας με τον Όμιλο Euromedica, η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 στην Κεντρική Κλινική Θεσσαλονίκης, με παράλληλη εγκατάσταση του ειδικού λογισμικού eQualSuite  που έχει αναπτύξει για την πλήρως μηχανογραφημένη διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας, καθώς και τη διαπίστευση του Κεντρικού Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης κατά ISO 15189.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και στο Διαγνωστικό Κέντρο Σταυρούπολης, για την επίτευξη και σ’ αυτό του υψηλού επίπεδου ποιότητας υπηρεσιών που χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου.

Η PRIORITY έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία την ανάπτυξη και πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008 με παράλληλη εγκατάσταση του λογισμικού διαχείρισης eQualSuite των εξής 19 δομών (Διαγνωστικών Κέντρων και Κλινικών) του Ομίλου Euromedica:

 • Euromedica Α.Ε.
 • Euromedica Αμπελοκήπων
 • Euromedica Αγίας Παρασκευής
 • Euromedica Ανατολικής Αττικής Α.Ε.
 • Euromedica Κέντρο Θεσσαλονίκης
 • Euromedica Εγκέφαλος Χαλανδρίου
 • Euromedica Εγκέφαλος Ρεθύμνου
 • Euromedica Ελληνικού
 • Euromedica Γαλατσίου
 • Euromedica Κηφισιάς
 • Euromedica Ιατρικό Πολυδιαγνωστικό
 • Euromedica Παγκρήτεια Υγεία – Εγκέφαλος Ηρακλείου
 • Euromedica Περιστερίου
 • Euromedica Πειραιά
 • Ιωνία Ιατρική
 • Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Αλεξάνδρειο
 • Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Πύλης Αξιού
 • Γενική Κλινική Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης (Κέντρο Καρδιάς)
 • Γενική Κλινική Δωδεκανήσου

Το Σύστημα Ποιότητας θέτει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Διαγνωστικών Κέντρων και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την τυποποίηση των υπολοίπων Διαγνωστικών Κέντρων του Ομίλου. Καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονταν ήδη σε κάποια Διαγνωστικά Κέντρα έγιναν γνωστές και εφαρμόστηκαν και στα υπόλοιπα, αποσαφηνίστηκαν η πολιτική της Διοίκησης σε όλα τα κρίσιμα θέματα λειτουργίας, και αυξήθηκε η ομοιομορφία μεταξύ των Διαγνωστικών Κέντρων, βελτιώνοντας έτσι την παροχή και ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η PRIORITY έχει επίσης υλοποιήσει επιτυχώς την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 στην Europrocurement και τη Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ του Κεντρικού Εργαστηρίου της Euromedica στην Αθήνα (κατά ISO 17025 & ISO 15189).

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ