Λανσάρισμα νέας υπηρεσίας της PRIORITY: αυτοματοποίηση διαδικασιών λειτουργίας

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου το executive event της PRIORITY σε συνεργασία με την Performance, στο εστιατόριο Ελαίας Γη, στην Πολιτεία με θέμα «Αυτοματοποιήστε την παραγωγή σας και βελτιώστε τις διαδικασίες σας». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπου έγινε το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας, παρουσιάστηκε live demo από τον Γιώργο Παπαδόπουλο, Senior Business Consultant της PRIORITY και τον Λάμπρο Ταξιάρχη, Business Software Analyst της Performance, ενώ δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί εκτενώς ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι βιομηχανίες να αυτοματοποιήσουν την παραγωγή τους και να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους, ώστε να επιτύχουν πραγματικά επιχειρηματικά αποτελέσματα με τη λύση Business Process Manager της IBM. Την εκδήλωση πλαισίωσαν με ομιλίες τους και διευθυντικά στελέχη από πολυεθνικούς οργανισμούς: Ο Γιάννης Μπάστας, Global R&D, Technical Management Director από την εταιρεία Unilever, η Χριστίνα Πάνου, Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας ομίλου GOODYS EVEREST και ο Μάριος Σκορδής, Quality Manager R&D Group Shavers της εταιρείας BIC μετέφεραν την εμπειρία τους και την ανάγκη για αυτοματοποίηση των διαδικασιών. H βραδιά έκλεισε με ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των στελεχών που παρευρέθηκαν και χαλαρή κουβέντα.

Λίγα λόγια για το BPM: Η λύση Business Process Manager της ΙΒΜ αυτοματοποιεί τις παραγωγικές διαδικασίες, επιτρέποντας στους managers της παραγωγής και της ποιότητας να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη τους την εξέλιξη της παραγωγής σε κάθε γραμμή, να εντοπίζουν προβλήματα, να παρακολουθούν τάσεις, να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα και να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις.

Μέσα από το ΒΡΜ, τα στελέχη ενός εργοστασίου:
• προγραμματίζουν παραγόμενα είδη και ποσότητες
• ενημερώνονται για την πορεία της παραγωγής
• ειδοποιούνται για τυχόν προβλήματα, καθυστερήσεις και αποκλίσεις με δυναμικά καθοριζόμενα alarms
• βλέπουν on-line τις ρυθμίσεις των μηχανών και τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων
• επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους μέσω discussion forums και message boards
• έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στα ιστορικά στοιχεία όλων των παραχθέντων lots, ιχνηλατώντας συνθήκες και υπευθυνότητες
• διαθέτουν ανά πάσα στιγμή στατιστική ανάλυση οποιωνδήποτε παραμέτρων της παραγωγής, ώστε να βελτιστοποιούν την απόδοση και να ελαχιστοποιούν το κόστος
• ορίζουν και παρακολουθούν την εξέλιξη των KPIs της παραγωγής: υλοποίηση πλάνου, αποδοτικότητα, φύρες, ακατάλληλα, διακοπές και ανάλυση αιτιών, καθυστερήσεις, νεκροί χρόνοι και bottlenecks, τάσεις κρίσιμων χαρακτηριστικών ποιότητας των προϊόντων, κ.α.

Το ΒΡΜ απεικονίζει σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον το τι συμβαίνει κάθε στιγμή σε ένα εργοστάσιο, ενοποιώντας σε μία δυναμική πλατφόρμα:
1. τις εντολές παραγωγής
2. τις προδιαγραφές και τις συνταγές των προϊόντων
3. τις προδιαγραφές, τα υλικά και τους προμηθευτές της συσκευασίας
4. τις ρυθμίσεις των μηχανών
5. τις παραγόμενες ποσότητες
6. τα χαρακτηριστικά κάθε παρτίδας
7. τους ελέγχους κατά την παραγωγή
8. τους ποιοτικούς ελέγχους
9. την κατάσταση ελέγχου και αποδέσμευσης κάθε παρτίδας.
Λαμβάνοντας και στέλνοντας δεδομένα σε υπάρχοντα λογισμικά (ERP, WMS, λειτουργικά μηχανών, κλπ.) και αξιοποιώντας όλα τα έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα που σχετίζονται με την παραγωγή, το ΒΡΜ αποτελεί την κορυφαία διεθνώς λύση αυτοματοποίησης των διαδικασιών της παραγωγής σας.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ