Πιστοποίηση EFQM για την εταιρεία Κορρές

Την πιστοποίηση EFQM/ Committed to Excellence, η οποία επισφραγίζει τη συνεχή της προσπάθεια προς την επιχειρηματική αριστεία έλαβε η Κορρές. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παραπάνω πιστοποίηση αποτελεί ένα ακόμα βήμα που αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα σε κάθε άξονα δράσης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, μέσα από την ανάπτυξη των κατάλληλων επιχειρηματικών δομών και πρακτικών.

Η πιστοποίηση EFQM/ Committed to Excellence προστίθεται στη σειρά προτύπων ποιότητας και περιβαλλοντικά φιλικής λειτουργίας, των οποίων τις αρχές υιοθετεί η εταιρεία, τροφοδοτώντας την αναπτυξιακή της πορεία και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό της προφίλ: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008), Ορθές Πρακτικές Παρασκευής Καλλυντικών (ISO 22716:2007), Παραγωγή Φυσικών και Βιολογικών Καλλυντικών (ECOCERT), Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004). Ο Δημήτρης Βιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε σχετικά: «Διανύουμε την περίοδο ωρίμανσης της Κορρές, αναπτύσσουμε τις δομές που απαιτούνται ώστε η εταιρεία να αποκτήσει τα απαιτούμενα μεγέθη, για να “συντηρήσει” και αναπτύξει ένα brand που ήδη από τα πρώτα χρόνια της πορείας είχε διεθνές προφίλ.

Στόχος είναι να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα -αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, τεχνολογίας αιχμής και ευεργετικών φυσικών συστατικών- που θα αποτελούν μία μοναδική πρόταση προστιθέμενης αξίας και ένα βήμα εξέλιξης για τη βιομηχανία των φυσικών καλλυντικών. Προς την κατεύθυνση δημιουργίας μίας πολυεθνικής εταιρείας που λειτουργεί υπεύθυνα, βάσει μίας συστηματικής, οργανωμένης προσέγγισης, είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε προγράμματα με αποδεδειγμένη αξία, όπως το μοντέλο EFQM».

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ