Πιστοποιήσεις Επιχειρηματικής Αριστείας

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως εθνικός εταίρος του EFQM σε Ελλάδα και Κύπρο, προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να πιστοποιηθούν στο Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence (Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας, EFQM) εφαρμόζοντας το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, το πλέον διαδεδομένο και αναγνωρισμένο ολιστικό εργαλείο διοίκησης στον κόσμο.

Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης – EFQM Levels of Excellence

1ο Επίπεδο: Committed to Excellence – Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία
2ο Επίπεδο: Recognised for Excellence – Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία

Παράλληλα, η ΕΕΔΕ, προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα να πιστοποιηθούν στον Εθνικό θεσμό Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» εφαρμόζοντας το Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, που δημιούργησε η ΕΕΔΕ, ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Εθνικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»

1ο Επίπεδο: «Υιοθετώντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας»
2ο Επίπεδο: «Επιτυγχάνοντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας» (Χρυσή, Αργυρή, Χάλκινη Διάκριση)

Η υποψηφιότητα των επιχειρήσεων μπορεί να ισχύσει συνδυαστικά και για τους δύο θεσμούς Πιστοποίησης (ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» ή/και EFQM Levels of Excellence). Τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ